Diensten & Tarieven

Intakeconsult                                            €75
60 min gesprek
15 min administratie

Adviesgesprek                                          €15
Bespreken van het persoonlijk
voedingsadvies
15-20 min

Vervolgconsult                                         €30
Met meting
±30 min

E-consult                                                   €15
Skype of mail
±15 min
Telefonisch consult                                    €15
±15 min

EMB-Bloedtest                                         €145/€190
*Lees mijn blog voor meer informatie                                       

 

 

Vergoeding

Je kan ervoor kiezen om de factuur direct te declareren via de zorgverzekeraar of je ontvangt en betaald de factuur eerst zelf en dien je de rekening zelf in bij de zorgverzekeraar. Ik ben ingeschreven bij het Kwaliteitsregister
voor Paramedici. Hierdoor is het mogelijk de behandeling 75-100% vergoed te krijgen via jouw zorgverzekeraar voor een diëtistisch consult. Het verschilt per zorgverzekeraar hoe veel je vergoed krijgt. Vergoeding voor dieetadvisering van 3 uur per jaar is in de basisverzekering opgenomen (valt onder dieetvergoedingen). Deze kosten worden wel verrekend met je eigen risico indien die nog niet verbruikt is door andere zorg/medicatie. Sommige aanvullende polissen bij zorgverzekeraars vergoeden extra tijd bij dieetadviezen en dan gaat de begeleiding niet van je eigen risico af.
​ 
Via de Aanvullende zorgverzekering is er afhankelijk van jouw pakket evt. nog vergoeding van extra uren dieetadvisering mogelijk. Om voor vergoeding in aanmerking te komen kunnen verzekeraars bepaalde voorwaarden stellen. Deze voorwaarden verschillen per verzekering en pakket. Raadpleeg daarom voor het maken van een afspraak altijd eerst de polisvoorwaarden voor meer informatie over de mogelijkheid om voor vergoeding of gedeeltelijke vergoeding in aanmerking te komen.

Directe Toegankelijkheid Diëtiek

Sinds 2011 is de diëtist vrij toegankelijk geworden en heb je geen verwijsbrief meer
nodig om toch een vergoeding te krijgen van jouw zorgverzekeraar. Hier doen echter niet alle zorgverzekeraars aan mee en daarom vragen sommigen toch om een verwijzing. Daarnaast bevat een verwijsbrief van bijv. jouw huisarts vaak waardevolle informatie voor de juiste behandeling. Daarom blijft een verwijzing in veel gevallen toch wenselijk, maar het is niet nodig om je behandeling bij mij te starten.​

Annuleren afspraak

Wanneer je verhinderd bent, dien je de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen via telefoon of e-mail. Wanneer je later afzegt of de afspraak niet nakomt dan ontvang je een rekening van het consult. Deze kun je niet bij de zorgverzekeraar declareren.